REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów na wydarzenia
organizowane przez Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury
w Warszawie


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów na wydarzenia organizowane przez Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie, z siedzibą w Warszawie przy
ul. Goplańskiej 42, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod poz. RIK 28/05, zwany w dalszej treści niniejszego regulaminu „Teatrem” określa zasady nabywania i zwrotu biletów na wydarzenia organizowane przez „Teatr”.

II
REZERWACJA BILETÓW

 1. Rezerwacji biletów na wydarzenia Teatru można dokonać:
 2. Osobiście w kasie Teatru w Bielańskiej Scenie Kameralnej. Kasa czynna jest
  od wtorku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00 oraz w dniu wydarzenia,
  na godzinę przed jego rozpoczęciem;
 3. telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu Kasy 22 243-54-84 oraz drogą mailową na adres: bsk@mteatr.pl, w godzinach pracy Kasy;
 4. telefonicznie, dzwoniąc od poniedziałku do piątku pod numer 22 896-00-10 oraz drogą mailową na adres: bow@mteatr.pl, w godzinach 9:00-16:00;
 5. W celu dokonania rezerwacji drogą mailową wymagane jest otrzymanie potwierdzenia rezerwacji.
 6. W celu prawidłowego przeprowadzenia procesu rezerwacji biletów osoba rezerwująca może być poproszona przez pracownika Teatru o podanie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego.
 7. Termin wykupu rezerwacji biletów wynosi do 5 dni, ale nie później niż na dzień przed wydarzeniem.
 8. Rezerwacje, które nie zostały wykupione w terminie, ulegają anulowaniu.
 9. W przypadku rezerwacji biletów dokonanej drogą mailową, internetową
  lub telefoniczną, widz wyraża zgodę na kontakt ze strony Teatru na podany adres
  e-mail lub numer telefonu.
 10. W dniu wydarzenia rezerwacja biletów nie jest prowadzona.

III
PŁATNOŚĆ ZA BILETY

 1. Płatności za bilety można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w kasie Teatru
  w Bielańskiej Scenie Kameralnej (ul. Żeromskiego 29 w Warszawie) w godzinach pracy Kasy lub przelewem na konto Teatru wskazane poniżej, w pkt. III. 5.
 2. W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu należy wpisać: numer rezerwacji oraz imię i nazwisko osoby, na którą dokonano rezerwacji.
 3. Płatności przelewem można dokonać wyłącznie po uprzednim telefonicznym
  lub mailowym zarezerwowaniu biletów.
 4. Zarezerwowane bilety należy opłacić w ciągu 5 dni od momentu dokonania rezerwacji, jednak nie później niż na dzień przed wydarzeniem.
 5. Opłaty przelewem należy dokonać na rachunek bankowy:

 

Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie, ul. Goplańska 42,
02-954 Warszawa

11102010260000130201881028

 

 1. Bilety należy odebrać w Kasie Teatru w Bielańskiej Sceny Kameralnej najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
 2. Faktury VAT wystawiane są na wyraźne telefoniczne lub ustne życzenie uczestnika wydarzenia.

IV
BILETY ULGOWE I GRUPOWE

 1. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, a także doktorantom do 35 roku życia oraz emerytom i rencistom, po okazaniu dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi i grupom zorganizowanym (przy zakupie minimum 20 biletów) na wydarzenia organizowane przez Teatr na Bielańskiej Scenie Kameralnej (ul. Żeromskiego 29
  w Warszawie).
 2. Zakupu biletu ulgowego można dokonać jedynie w Kasie Teatru w Bielańskiej Scenie Kameralnej.
 3. Informację o wysokości ulgi można uzyskać telefonicznie, mailowo, w kasie Teatru
  w Bielańskiej Scenie Kameralnej oraz na stronie internetowej Teatru: mteatr.pl.
 4. Dyrektor Teatru w drodze zarządzenia ma prawo do ustalenia specjalnych
  cen biletów na wybrane wydarzenia, wynikających z akcji promocyjnych.

V
SPRZEDAŻ BILETÓW W INTERNECIE

 1. Bilety na wybrane wydarzenia Teatru można nabyć elektronicznie za pośrednictwem operatorów: Bilety24 (bilety24.pl), e-bilet (www.ebilet.pl) w przypadku sprzedaży on-line oraz bezpośrednio w punktach stacjonarnych operatora oraz ewejściówki (www.ewejsciowki.pl).
 2. Sposób płatności, regulamin rezerwacji i odbioru biletów oraz reklamacji
  w przypadku sprzedaży internetowej określają regulaminy poszczególnych operatorów, znajdujące się na stronach internetowych operatorów oraz na stronie Teatru: mteatr.pl.
 3. Zwrot biletu zakupionego u operatora zewnętrznego możliwy jest tylko u tego operatora.
 4. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności wynikłe z winy operatorów wymienionych w punkcie 1.

VI
WEJŚCIÓWKI

 1. Teatr prowadzi sprzedaż wejściówek – biletów nienumerowanych na wybrane wydarzenia, na wolne miejsca wskazane przez Obsługę Widowni Teatru, bez możliwości wcześniejszej ich rezerwacji.
 2. Sprzedaż wejściówek rozpoczyna się na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia.
 3. Teatr zastrzega sobie prawo do wcześniejszej sprzedaży wejściówek, po uprzednim zamieszczeniu informacji o dacie i godzinie rozpoczęcia ich sprzedaży na stronie internetowej Teatru: mteatr.pl.
 4. Liczba wejściówek jest ograniczona i uzależniona od rodzaju wydarzenia.
 5. Osoby z wejściówkami mogą zajmować wolne miejsca na widowni bezpośrednio przed rozpoczęciem wydarzenia, po wcześniejszym wyrażeniu zgody pracownika Obsługi Widowni Teatru. Są jednak zobowiązane do ustąpienia miejsca osobie, która wykupiła pełnoprawny bilet na to miejsce, nawet gdyby taka potrzeba nastąpiła
  w trakcie przerwy w wydarzeniu.
 6. Informację o dostępności wejściówek można uzyskać pod numerem telefonu, wskazanym w pkt. II.1, w dniu wydarzenia na godzinę przed jego rozpoczęciem.
 7. Teatr zastrzega sobie prawo nieprowadzenia sprzedaży wejściówek na wybrane wydarzenia.

VII
WYMIANA I ZWROT

 1. Teatr zwraca należność za zakupione bilety wyłącznie w razie odwołania wydarzenia. W takim wypadku należy przedłożyć zakupiony bilet i potwierdzenie zakupu (paragon fiskalny lub fakturę VAT) w kasie Teatru w Bielańskiej Scenie Kameralnej. Zwrot należności realizowany jest w ciągu 7 dni.
 2. Bilety zakupione na wydarzenia Teatru nie podlegają zamianie na inny termin i inne wydarzenie.

VIII
OSOBY SPÓŹNIONE

 1. Po rozpoczęciu wydarzenia osoby spóźnione będą wpuszczane na salę za zgodą pracownika Obsługi Widowni Teatru, w pierwszym dogodnym momencie, tak by wprowadzanie na salę osoby spóźnionej nie powodowało ingerencji w przebieg wydarzenia, na wolne miejsca wskazane przez Obsługę Widowni Teatru.
 2. W przypadku spóźnienia nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.

IX
OSOBY NIEPEŁNOOSPRAWNE

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o wcześniejsze poinformowanie o swojej wizycie w Kasie Teatru w Bielańskiej Scenie Kameralnej, telefonicznie pod numerem: (22) 896-00-10, lub (22) 243-54-84, albo mailowo
na adres: bow@mteatr.pl. Obsługa Widowni Teatru przygotuje dogodne miejsca.

X
DANE OSOBOWE

Dane osobowe uczestników wydarzeń  przetwarzane są przez Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Goplańskiej 42 wyłącznie w celach związanych z rezerwacją i sprzedażą biletów prowadzoną przez Teatr. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a widzowi przysługuje prawo dostępu do treści  swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także do ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195).

XI
REKLAMACJE

Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres: Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie, ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa lub mailowej
na adres: bow@mteatr.pl.