Praca

Rekrtuacja: Specjalista/ Główny Specjalista w Dziale Marketingu i Organizacji Widowni

Rekrtuacja: Specjalista/ Główny Specjalista w Dziale Marketingu i Organizacji Widowni

Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko: Specjalista/ Główny Specjalista w Dziale Marketingu i Organizacji Widowni Miejsce pracy: Warszawa, ul. Goplańska 42 (Wilanów) Zakres zadań: Utrzymywanie kontaktów z mediami, portalami branżowymi w zakresie informacji o Teatrze i promocji jego działań, Planowanie i przygotowanie kampanii reklamowych, Opracowywanie oraz realizowanie w porozumieniu z Kierownikiem Działu Marketingu i Organizacji Widowni strategii promocyjnej Teatru,   Opracowywanie tekstów prasowych dla mediów, Opracowywanie ofert patronackich nad przedsięwzięciami realizowanymi w Teatrze, Wprowadzanie informacji o Teatrze na portale społecznościowe związane z działalnością kulturalną, Redagowanie i uaktualnianie strony internetowej Teatru i dedykowanych stron…

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter