Praca

Główny Specjalista w Dziale Finansów i Księgowości

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko:  Główny Specjalista w Dziale Finansów i Księgowości (umowa na zastępstwo)   Miejsce pracy: Warszawa, ul. Goplańska 42  Zakres zadań: Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac z zakresu umów o pracę i umów cywilnoprawnych, Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych, deklaracji i sprawozdań w obszarze wynagrodzeń do ZUS, US i GUS, Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych, Bieżąca analiza i uzgadnianie kont księgowych, Bieżąca obsługa i przygotowywanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej.   Wymagania: Wykształcenie wyższe, Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w obszarze naliczania wynagrodzeń,…

Kierownik Działu Administracji i Inwestycji

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko: Kierownik Działu Administracji i Inwestycji Miejsce pracy: Warszawa Zakres zadań: kompleksowe administrowanie obiektami będącymi w użytkowaniu Teatru, zarządzanie pracą podległych pracowników, planowanie i realizacja zakupów, prowadzenie we współpracy z Działem Finansów i Księgowości ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, utrzymywanie infrastruktury materialnej i technicznej, obiektów, urządzeń i środków transportu w gotowości do organizowania działalności statutowej Teatru, prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych (sporządzanie i aktualizowanie rocznego planu zamówień publicznych, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych), koordynowanie spraw…

Specjalista/ Główny Specjalista w Dziale Produkcji i Koordynacji

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko Specjalista/ Główny Specjalista w Dziale Produkcji i Koordynacji Miejsce pracy: Warszawa, ul. Goplańska 42 (Wilanów) oraz miejsca związane z realizacją projektów artystycznych na terenie woj. Mazowieckiego Zakres zadań: koordynowanie produkcji i realizacji projektów artystycznych z uwzględnieniem przepływu informacji pomiędzy wszystkimi jej realizatorami; realizowanie zapotrzebowania technicznego i zapewnienie środków inscenizacyjnych na próby do poszczególnych projektów artystycznych i ich realizację na podstawie zlecenia przekazanego przez wykonawców lub realizatorów; tworzenie harmonogramów prób oraz realizacji poszczególnych projektów artystycznych w uzgodnieniu z wykonawcami, realizatorami, jak też wszystkimi stronami, których dotyczy realizacja przedsięwzięcia; przygotowywanie projektów…

Specjalista/ Główny Specjalista w Dziale Marketingu i Organizacji Widowni

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko Specjalista/ Główny Specjalista w Dziale Marketingu i Organizacji Widowni Miejsce pracy: Warszawa, ul. Goplańska 42 (Wilanów) Zakres zadań: Utrzymywanie kontaktów z mediami, portalami branżowymi w zakresie informacji o Teatrze i promocji jego działań, Planowanie i przygotowanie kampanii reklamowych, Opracowywanie oraz realizowanie w porozumieniu z Kierownikiem Działu Marketingu i Organizacji Widowni strategii promocyjnej Teatru, Opracowywanie tekstów prasowych dla mediów, Opracowywanie ofert patronackich nad przedsięwzięciami realizowanymi w Teatrze, Wprowadzanie informacji o Teatrze na portale społecznościowe związane z działalnością kulturalną, Redagowanie i uaktualnianie strony internetowej Teatru i dedykowanych stron projektom artystycznym Teatru,…

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter