Dotacja z 13 grudnia 2018 r. na zakup i instalację serwera rack’owego.

Informujemy, że dzięki dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 139 644,36 zł zakupiony i zainstalowany został serwer rack’owy. Dzięki zakupionemu serwerowi Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury zwiększył bezpieczeństwo przetwarzanych i archiwizowanych danych, jednocześnie poprawiając stabilność systemu.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter