Główny Specjalista w Dziale Administracji i Techniki

Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie poszukuje kandydatki/ kandydata
na stanowisko:

Główny Specjalista w Dziale Administracji i Techniki

Miejsce pracy: Warszawa.

Zakres zadań:

 • przygotowywanie umów, zarządzeń i pism w zakresie działań administracyjnych,

 • tworzenie zestawień, rozliczeń, raportów,

 • prowadzenie spraw związanych z archiwum zakładowym Teatru,

 • realizacja zleconych zamówień i zakupów,

 • prowadzenie dokumentacji techniczno – budowlanej budynków Teatru,

 • wsparcie administracyjne przy realizacji projektów artystycznych,

 • prowadzenie spraw związanych z zakupami na potrzeby instytucji oraz zamawianiem usług zewnętrznych,

 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką magazynową,

 • współudział w sprawach organizacyjnych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,

 • Minimum 5 letnie doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej w instytucji sektora publicznego,

 • Doskonałe umiejętności organizacyjne, odpowiedzialność, terminowość, samodzielność,

 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 • Bardzo dobra znajomość MS Office i urządzeń biurowych,

 • Wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania,

 • Umiejętność pracy w zespole.

ZGŁOSZENIA

CV należy przesyłać na adres biuro@mteatr.pl z dopiskiem: „Rekrutacja Dział Administracji
i Techniki”
do dnia 25 stycznia 2019 r. roku.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracownik techniczny, ogłoszonego w dniu 11 stycznia 2019 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury

w Warszawie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie
w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjna dot. Administratora Danych Osobowych

1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie, ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.

2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.

3. Podanie danych jest dobrowolne.

4. Osoba aplikująca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.

5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r. w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@mteatr.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

6. Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z zamieszczonym ogłoszeniem o pracę (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a).

7.Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8.Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji i zostaną trwale usunięte po jej zakończeniu, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.

9.W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie aplikującej o pracę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter