Katarzyna Rzeszutek – Pianistka

Katarzyna RzeszutekKatarzyna Rzeszutek – pianistka. Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie fortepianu prof. Andrzeja Jasińskiego i klasie kameralistyki  prof. Marii Szwajger – Kułakowskiej. Doskonaliła swoje umiejętności pianistyczne na mistrzowskich kursach pianistycznych prowadzonych przez  Dominique Merlet, Ryszarda Baksta, Krystiana Zimermana, Lee Kum Singa, Aleksandra Maltera  oraz Rudolfa Buchbindera.

Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych, między innymi   I  nagrody  i Grand Prix na VII i VIII Ogólnopolskim  Konkursie  Pianistycznym  im. J. S. Bacha w Gorzowie Wielkopolskim , III nagrody na XX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Virtuosi per musica di pianoforte w Usti, I nagrody  na  Ogólnopolskim Konkursie Wykonawczym  Muzyki  im. K. Szymanowskiego w Zakopanem.Jest także laureatką XXII Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego na Stypendia Artystyczne im. F. Chopina w Warszawie oraz  Laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Gliwic za Osiągnięcia Kulturalne.

Swoje pierwsze doświadczenia we współpracy ze śpiewakami zdobywała u boku Maestro Andrzeja Hiolskiego, podczas VIII Międzynarodowego  Festiwalu  im. J. Hofmanna w Nałęczowie.

Występowała jako solistka i kameralistka u boku wielu znakomitych  i wybitnych  artystów.

Doskonali swoje umiejętności jako pianista – akompaniator  na kursach mistrzowskich prowadzonych przez: Jerzego Kotyczkę, Vladimira Kuzmenkę, Arkadiusza Krupę, Marka Rzepkę, Piotra Lempę i Rafała Majznera. W listopadzie 2014 r. w ramach „Per academiam ad astra” w Krakowie  miała zaszczyt akompaniować podczas kursu mistrzowskiego  prowadzonego przez Mariusza Kwietnia.

Jako akompaniator towarzyszyła wielokrotnie śpiewakom w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach wokalnych , otrzymując  także nagrody i wyróżnienia za akompaniament.

W polu jej szczególnych zainteresowań znajduje się muzyka dawna. W latach 2009 – 2012 była członkiem zespołu Ensemble de la cour , nad którym  kierownictwo  artystyczne sprawował  wybitny polski oboista Arkadiusz Krupa. Od 2013 r. jest członkiem Zespołu Instrumentów Historycznych Risonanza.

Dokonała nagrań radiowych i telewizyjnych w kraju i za granicą (BBC, Hessischer Rundfunk, Polskie Radio ).

We wrześniu 2014 roku wygrała konkurs na stanowisko akompaniatora na Wydziale Wokalno – Aktorskim Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2015 roku otrzymała nagrodę specjalną za najlepszą współpracę kameralną na XVII Międzynarodowym Konkursie Wokalnym I.Godina we Vrablach( Słowacja).

 

 

Katarzyna Rzeszutek is a graduate of the Music Academy of Katowice studying the piano with Prof Andrzej Jasiński and chamber music with Prof Maria Szwajger – Kułakowska. She fine tuned her piano skills by participating in piano master classes taught by Dominique Merlet, Ryszard Bakst, Krystian Zimerman, Lee Kum Sing, Aleksander Malter and Rudolf Buchbinder.

She is a laureate of national and international piano competitions, e.g. First Prize and Grand Prix at the 7th and 8th J. S. Bach National Piano Competition in Gorzów Wielkopolski, Third Prize at the 20th International Piano Competition “Virtuosi per musica di pianoforte” in Ústí, First Prize at the K. Szymanowski National Musical Performance Competition in Zakopane. She is also laureate of the 22nd F. Chopin National Piano Competition for Artistic Scholarships in Warsaw and laureate of the Prize of the Mayor of the City of Gliwice for Cultural Achievements.

She made her first experiences in collaborating with vocal performers at the side of Maestro Andrzej Hiolski, at the 8th J. Hofman International Festival in Nałęczow.

She has performed both solo and as a chamber musician at the side of many outstanding and renowned artists.

She has fine tuned her skills as a pianist – accompanist by participating in master classes taught by Jerzy Kotyczka, Vladimir Kuzmenko, Arkadiusz Krupa, Marek Rzepka, Piotr Lempa and Rafał Majzner. In November 2014 she had the honour to accompany during a Master Class taught by Mariusz Kwiecień, within the scope of ”Per academiam ad astra” in Krakow. 

She has many times accompanied singers at international and national vocal competitions, having also received prizes and honourable mentions for the accompaniment.

Amongst her special interests, Early Music plays an important role. From 2009 until 2012 she has been a member of the group Ensemble de la cour, under the direction and artistic leadership of renowned Polish oboist Arkadiusz Krupa. Since 2013 she has been a member of Ensemble for Historical Instruments Risonanza.

She has recorded for the radio and television in Poland and abroad (BBC, Hessischer Rundfunk, Polish Radio). 

In September 2014 Katarzyna Rzeszutek won the contest for the post of accompanist at the Vocal – Drama Department at the Music Academy of Krakow. In 2015 she received the special prize for best chamber music collaboration at the 12th I. Godin “ International Vocal Competition” in Vráble (Slovakia).

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter