Oferta pracy: Główny Specjalista w Dziale Finansów i Księgowości

Oferta pracy: Główny Specjalista w Dziale Finansów i Księgowości

Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko:

Główny Specjalista w Dziale Finansów i Księgowości

Miejsce pracy: Warszawa.

Zakres zadań:

 • Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,

 • Bieżąca analiza i uzgadnianie kont księgowych,

 • Sprawozdawczość do GUS,

 • Pomoc w czynnościach związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych,

 • Współpraca z audytorami, instytucjami zewnętrznymi i organami podatkowymi,

 • Naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS i podatków oraz realizacja przelewów,

 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych (zleceń, dzieł, praw autorskich),

 • Sprawozdawczość do ZUS, US, GUS.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Co najmniej 3 – letnie doświadczenie w Działach Księgowości, Finansów,
 • Znajomość zagadnień związanych z rozliczaniem wynagrodzeń,
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego  (VAT, PDOF, CIT),
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
 • Znajomość obsługi programów: Płatnik, RAKS,
 • Sprawne posługiwanie się pakietem MS Office,
 • Umiejętność planowania oraz organizacji pracy,
 • Dobra organizacja pracy, zdolności interpersonalne, samodzielność i systematyczność,
 • Doświadczenie w instytucjach kultury będzie dodatkowym atutem.

ZGŁOSZENIA

CV należy przesyłać na adres biuro@mteatr.pl z dopiskiem: „Rekrutacja Dział Finansów i Księgowości” do dnia 17 sierpnia 2018 r. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Głównego Specjalisty w Dziale Finansów i Księgowości, ogłoszonego w dniu 6 sierpnia 2018 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjna dot. Administratora Danych Osobowych

1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie, ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.

2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.

3. Podanie danych jest dobrowolne.

4. Osoba aplikująca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.

5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r. w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@mteatr.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

6. Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z zamieszczonym ogłoszeniem o pracę (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a).

7.Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8.Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji i zostaną trwale usunięte po jej zakończeniu, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.

9.W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie aplikującej o pracę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter