Pracownik Techniczny

Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pracownik Techniczny
Miejsce pracy: Warszawa

ZAKRES ZADAŃ

 • obsługa techniczna (transport, montaż i demontaż scenografii) prób, spektakli, wydarzeń repertuarowych oraz pozarepertuarowych wystawianych przez Teatr,
 • konserwacja, bieżące naprawy i usuwanie usterek scenografii,
 • opieka nad sprzętem technicznym należącym do Teatru (zgłaszanie usterek, usuwanie prostych usterek),
 • zaopatrzenie Teatru,
 • proste prace remontowe na terenie siedziby Teatru.

WYMAGANIA

 • prawo jazdy kat. B,
 • uprawnienia SEP G1,
 • dobra znajomość środowiska Windows oraz narzędzi pakietu Office,
 • dyspozycyjność (praca również w weekendy),
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości,
 • wykształcenie średnie,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku w instytucji kultury lub przy organizacji wydarzeń (będzie dodatkowym atutem).

OFERUJEMY

 • umowę o pracę,
 • odpowiedzialną pracę w instytucji kultury o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • ciekawą i dynamiczną pracę w młodym i ambitnym zespole.

ZGŁOSZENIA
CV należy przesyłać na adres biuro@mteatr.pl z dopiskiem: „Rekrutacja – Pracownik Techniczny” do dnia 18 lutego 2019 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracownik techniczny, ogłoszonego w dniu 13 lutego 2019 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. Administratora Danych Osobowych

 1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie, ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Osoba aplikująca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
 5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r. w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@mteatr.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 6. Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z zamieszczonym ogłoszeniem o pracę (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a).
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji i zostaną trwale usunięte po jej zakończeniu, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie aplikującej o pracę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter