Specjalista/ Główny Specjalista w Dziale Marketingu i Organizacji Widowni

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko

Specjalista/ Główny Specjalista w Dziale Marketingu i Organizacji Widowni

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Goplańska 42 (Wilanów)

Zakres zadań:

 • Utrzymywanie kontaktów z mediami, portalami branżowymi w zakresie informacji o Teatrze
  i promocji jego działań,
 • Planowanie i przygotowanie kampanii reklamowych,
 • Opracowywanie oraz realizowanie w porozumieniu z Kierownikiem Działu Marketingu i Organizacji Widowni strategii promocyjnej Teatru,
 • Opracowywanie tekstów prasowych dla mediów,
 • Opracowywanie ofert patronackich nad przedsięwzięciami realizowanymi w Teatrze,
 • Wprowadzanie informacji o Teatrze na portale społecznościowe związane z działalnością kulturalną,
 • Redagowanie i uaktualnianie strony internetowej Teatru i dedykowanych stron projektom artystycznym Teatru,
 • Organizowanie i nadzór nad tworzeniem materiałów wizualnych, m.in. nad przygotowaniem graficznym plakatów, programów, zdjęć i ogłoszeń prasowych, we współpracy z grafikami, fotografami; przekazywanie powstałych materiałów do publikacji,
 • Dokumentowanie wydarzeń z udziałem Teatru,
 • Zarządzanie magazynem materiałów reklamowych, gadżetów i wydawnictw płytowych Teatru,
 • Prowadzenie sprzedaży i dokonywanie rezerwacji biletów na spektakle i koncerty wystawiane w Teatrze, monitorowanie frekwencji na spektaklach i koncertach,
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi sprzedaż biletów i wydawnictw,
 • Pozyskiwanie partnerów do współpracy przy sprzedaży biletów na spektakle, powierzchni na ekspozycję reklamową,
 • Pozyskiwanie sponsorów i mecenasów do przedsięwzięć Teatru.

Wymagania:

 • Znajomość narzędzi PR i marketingowych,
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (znajomość specyfiki działań instytucji kultury będzie dodatkowym atutem),
 • Wykształcenie wyższe,
 • Dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie,
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Dobra komunikacja oraz umiejętność budowania relacji,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Prawo jazdy kat. B.

ZGŁOSZENIA

CV należy przesyłać na adres biuro@mteatr.pl z dopiskiem: „Rekrutacja Dział Marketingu i Organizacji Widowni” do dnia 19 kwietnia 2019 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty/ Głównego Specjalisty  w Dziale Marketingu i Organizacji Widowni, ogłoszonego w dniu 9 kwietnia 2019 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/ poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

Proszę o zapoznanie się z klauzula informacyjną, której treść dostępna jest w linku jak niżej:

Klauzula informacyjna

 • Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny  im. Jana Kiepury ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.
 • Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.
 • Podanie danych jest dobrowolne.
 • Osoba aplikująca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo
  do wniesienia sprzeciwu.
 • Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r. w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@mteatr.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 • Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z zamieszczonym ogłoszeniem o pracę (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a).
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji i zostaną trwale usunięte po jej zakończeniu, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie aplikującej o pracę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter