Specjalista/ Główny Specjalista w Dziale Produkcji i Koordynacji

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko

Specjalista/ Główny Specjalista w Dziale Produkcji i Koordynacji

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Goplańska 42 (Wilanów) oraz miejsca związane z realizacją projektów artystycznych na terenie woj. Mazowieckiego

Zakres zadań:

 • koordynowanie produkcji i realizacji projektów artystycznych z uwzględnieniem przepływu informacji pomiędzy wszystkimi jej realizatorami;
 • realizowanie zapotrzebowania technicznego i zapewnienie środków inscenizacyjnych na próby do poszczególnych projektów artystycznych i ich realizację na podstawie zlecenia przekazanego przez wykonawców lub realizatorów;
 • tworzenie harmonogramów prób oraz realizacji poszczególnych projektów artystycznych w uzgodnieniu z wykonawcami, realizatorami, jak też wszystkimi stronami, których dotyczy realizacja przedsięwzięcia;
 • przygotowywanie projektów umów z partnerami współorganizującymi z Teatrem projekty artystyczne oraz z artystami i innymi realizatorami tychże wydarzeń;
 • prowadzenie dokumentacji przygotowania i realizacji projektów artystycznych Teatru;
 • zgłaszanie pozycji repertuarowych do Stowarzyszenia ZAIKS lub innych organizacji praw autorskich, sprawowanie nadzoru nad postanowieniami i rozliczanie umów licencyjnych, dopilnowywanie spraw w zakresie praw autorskich;
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów kulturalnych.

Wymagania:

 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (znajomość specyfiki działań instytucji kultury będzie dodatkowym atutem),
 • Wykształcenie wyższe,
 • Dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie,
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Dobra komunikacja oraz umiejętność budowania relacji,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Prawo jazdy kat. B.

ZGŁOSZENIA

CV należy przesyłać na adres biuro@mteatr.pl z dopiskiem: „Rekrutacja Dział Produkcji i Koordynacji” do dnia 19 kwietnia 2019 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty/ Głównego Specjalisty w Dziale Produkcji i Koordynacji, ogłoszonego w dniu 9 kwietnia 2019 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/ poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

Proszę o zapoznanie się z klauzula informacyjną, której treść dostępna jest w linku jak niżej:

Klauzula informacyjna

 • Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.
 • Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.
 • Podanie danych jest dobrowolne.
 • Osoba aplikująca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
 • Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r. w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@mteatr.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 • Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z zamieszczonym ogłoszeniem o pracę (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a).
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji i zostaną trwale usunięte po jej zakończeniu, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie aplikującej o pracę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter