Specjalista w Dziale Organizacji i Kadr

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko

Specjalista w Dziale Organizacji i Kadr

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Goplańska 42 (Wilanów)

ZAKRES ZADAŃ:

 • organizacja obiegu korespondencji i dokumentów,
 • prowadzenie terminarza spotkań Dyrekcji,
 • organizowanie i obsługa narad i spotkań oraz przygotowywanie z nich protokołów,
 • prowadzenie rejestrów: umów, zarządzeń, poleceń służbowych pieczęci, upoważnień i pełnomocnictw i innych,
 • inne prace zlecone wynikające z organizacji i obsługi biura Teatru.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe/ średnie i min. 5 letni staż pracy,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność redagowania pism i aktów prawa wewnętrznego,
 • znajomość j. angielskiego umożliwiająca prowadzenie swobodnej konwersacji i korespondencji,
 • umiejętność budowania relacji, pracy pod presją czasu,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w administracji publicznej i związana z tym znajomość przepisów prawa, w tym instrukcji kancelaryjnych i archiwalnych oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Szukamy osoby zorganizowanej, systematycznej, punktualnej, lubiącej pracę zespołową.

ZGŁOSZENIA

CV należy przesyłać na adres biuro@mteatr.pl z dopiskiem: „Rekrutacja Dział Organizacji i Kadr” do dnia 17 maja 2019 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty w Dziale Organizacji i Kadr, ogłoszonego w dniu 9 maja 2019 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/ poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

Proszę o zapoznanie się z klauzula informacyjną.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Osoba aplikująca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
 5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r. w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mteatr.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 6. Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z zamieszczonym ogłoszeniem o pracę (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a).
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji i zostaną trwale usunięte po jej zakończeniu, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie aplikującej o pracę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter